Onderhoud en beheer BMI/OAI

HET ONDERHOUD

Het onderhoud en beheer BMI (brandmeldinstallatie) OAI (ontruimingsalarminstallatie) conform NEN2654-1, NEN2654-2.zorgen ervoor dat uw installaties in goede conditie blijven. IBC beveiliging is hierin gespecialiseerd en bezit over de juiste papieren, vakbekwaamheid en goede werkprocedures. Wij kunnen de maandelijkse en 4 maandelijkse beheertaken BBI en het onderhoud BMI/OAI op de juiste wijze voor u verzorgen. Omdat u het beheer aan IBC beveiliging heeft uitbesteed bent u zeker dat de installatie in de “nominale” staat wordt gehouden en/of zal worden terug gebracht. Voor wie? Wij bieden deze service aan voor iedereen die een brandmeldinstallatie bezit en dit geld voor zowel oudere als geheel nieuwe installaties. Hierbij is het  bouwbesluit 2012,  NEN2535 voor branddetectie en de NEN2575 voor ontruiming het uitgangspunt. Het beheer en onderhoud zal worden uitgevoerd conform NEN2654-1 BMI en NEN2654-2.OAI

Om zeker te weten of de brandmeldinstallatie waarschuwt als er brand uitbreekt, is het belangrijk de installatie goed te onderhouden en beheren. Het Bouwbesluit verplicht zelfs om de brandmeldinstallatie te onderhouden. In de NEN 2654-1 Beheer, controle en onderhoud van brandbeveiligingsinstallaties – Deel 1: Brandmeldinstallaties staat hoe onderhoud en beheer moeten worden uitgevoerd.

BEHEERTAKEN

Natuurlijk wil je dat de brandmeldinstallatie op het cruciale moment werkt. De brandweer, je verzekeraar en zelfs de wetgever vinden dat belangrijk. Hoe kun je daar zeker van zijn? Door het juiste beheer van een brandmeldinstallatie wordt het niet correct functioneren van b.v. sturingen of doormelding naar een meldpost al in een vroeg stadium opgespoord. Hierdoor kan het branddetectie bedrijf snel worden ingeschakeld om de fout te herstellen.  Werk voor SPECIALISTEN met goede werkprocedures. Kies daarom voor professioneel onderhoud door IBC beveiliging van uw brandmeldinstallatie. Voor meer info over het CCV klik op het logo!

IN DE PRAKTIJK

ONDERHOUD AAN O.A.:

INBRAAK INSTALLATIES
BRANDMELD INSTALLATIES
CAMERA INSTALLATIES
TOEGANGSTECHNIEK
NOODVERLICHTING
KLEINE BLUSMIDDELEN
REOB
BHV MATERIAAL

HET CCV

ONZE PARTNERS

Uit de markt is gebleken dat het noodzakelijk is om samen te werken met partners om zo aan alle wensen en eisen te kunnen voldoen.
Steeds meer regelgeving zorgt voor een grote belasting van bedrijven en er ontstaat een behoefte om te expanderen. Door onze krachten te bundelen en expertises samen te voegen is het mogelijk om aan deze behoefte te voldoen. Mede hierdoor werkt IBC beveiliging al jaren samen met een aantal geselecteerde partners, om zo de kwaliteit en landelijke dekking goed te kunnen waarborgen. Hierdoor is het mogelijk om op ieder vlak een passende oplossing te bieden.

Wij werken onder anderen samen met:

Tragter brandbeveiliging 
Altebra Sprinkler techniek
Spiering Installatietechniek 
BHV Centrale Zwaag

Tragter groep
Altebra sprinklertechniek
Spiering Velserbroek
BHV centrale

Wij gaan graag voor u aan de slag support@ibcbveiliging.nl